Застрахователно дружество осъди АПИ за дупка на пътя

Районен съд – Благоевград осъди Агенция „Пътна инфраструктура“ да заплати на застрахователно дружество сумата от 582,50 лева ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на исковата молба в съда – 26.06.2019 г., до окончателното изплащане на сумата, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по застраховка „Каско стандарт“ във връзка с щета на пътя.

На 15.09.2018г. шофьор на лизингов автомобил в опит да избегне удар с внезапно изскочило животно на пътя попада в несигнализирана и необезопасена дупка на пътното платно, в следствие на което на моторното превозно средство се нанасят материални щети на същата стойност, предявена в регресния иск от застрахователите – 582,50 лева.

Агенция „Пътна инфраструктура“ трябва да заплати и разноските по делото в размер на 665 лева.

Pin It