Започват проучвания за сондажи за вода по десния бряг на река Струма

Кметът инж. Румен Томов се срещна с кметове и кметски наместници на населени места в община Благоевград. По време на срещата са обсъдени теми свързани с водоснабдяването в населените места на община Благоевград.

Кметовете и кметските наместници докладваха за проблеми с питейната вода в селата. Сред обсъдените теми са нарушеното водоснабдяване, намален дебит от водоизточници и амортизирана водопреносна мрежа.

Кметът инж. Румен Томов заяви, че са предприети  действия по обсъдените проблеми с водоснабдяването в малките населени места в община Благоевград.  По десния бряг на река Струма започват проучвания за сондажи за вода.

Проекти за корекция на деретата и облагородяване на терените около тях по селата са планирани за тази година. Предстои това да се случи с. Рилци, предвидени са и две дерета в  Благоевград.

 

Pin It

Публикувай мнение