Започва обновяването на 22 жилищни сгради в Благоевград

Нови 22 жилищни сгради ще бъдат обновени в Благоевград по проект на стойност 5 199 941,19 лв. Отец Николай от храм „Въведение Богородично“ отслужи водосвет за здраве и безпроблемно протичане на дейностите по проекта. След това бе направена и символична копка на ул. „Александър Стамболийски“ №24/ ул. „Хилендар“ №1. Минути преди церемонията, бе дадена и пресконференция, на която бяха представени параметрите на проекта. Той обхваща няколко обекта, които ще бъдат подложени на интервенция.

Проектът включва ремонти на жилищна сграда с административен адрес: гр. Благоевград, ул. “Арсени Костенцев” № 4, 6-8; ул.”Арсени Костенцев” № 10, 12, 14; ул.”Аргир Манасиев” №1, вх.А и вх.Б; бул.”Св.св. Кирил и Методий” №6 вх.А и вх.Б; пл.”Христо Ботев” №2, 4, 6; ул.”Марица” № 13; Св.св. Кирил и Методий” №16; бул.”Св.св. Кирил и Методий” №27; ул.”Ангел Кънчев” №18, 20, 22; ул.”Катина и Никола Хайдукови” №68; ул.”Катина и Никола Хайдукови” №70; ул.”Александър Стамболийски” №24; “Хилендар” №1; ул.”Тодор Александров” №49А; ул.”Иван Михайлов” №8.

Основните цели на проекта са да се намали потреблението на електрическа енергия чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки в жилищните сгради, да се постигне по-чиста околна среда чрез намаляване на вредните емисии на парникови газове в атмосферата.  С реализация на проектните дейности ще се постигне повишаване на енергийната ефективност и редуциране на енергопотреблението в многофамилните жилищни сгради. С изпълнението на проекта ще бъдат осигурени и по-добри условия на живот и топлинен комфорт за обитателите на многофамилните жилищни сгради.

Pin It