Започва изпълнението на мащабен трансграничен проект за защита при бедствия

Проектът се изпълнява от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в партньорство с Областна администрация Благоевград, Басейнова дирекция Западнобеломорски район, Национален институт по метеорология и хидрология и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” от българска страна и Специален секретариат за вода, Министерство на околната среда и енергетиката на Гърция и Децентрализирана администрация на Македония-Тракия от Гръцка страна.

Териториите, обхванати от проекта, трябва значително да увеличат адаптивния си капацитет към изменението на климата. Ефективното управление на риска от наводнения е от голямо значение и засяга голям брой население и площ. Проектът се фокусира върху предизвикателствата на управлението на риска от наводнения чрез интегрирани действия за съвместна координация и реагиране на рисковете от наводнения в трансграничния район. Тази област е уязвима от изменението на климата и неговите отрицателни въздействия, което се нуждае от адекватно и координирано трансгранично управление.

Pin It