Започна рехабилитацията на шест улици в Якоруда

В град Якоруда беше направена първата копка за мащабен проект за благоустрояването на градската инфраструктура на стойност 1 851 577,72 лв. Проектът включва рехабилитация на пътната настилка, направата на нови тротоарни площи, подмяна на уличните бордюри, повдигане на съществуващите шахти.

Ще бъдат обновени шест улици с обща дължина 2.956 метра както следва: улица „Св.Кирил и Методий”; улица „Св.Кирил и Методий”; улица „Лазарец“; улица „Христо Ботев“; улица „Стефан Караджа“ и улица „Даме Груев”.

Церемонията по „първата копка“ се проведе на една от улиците в града, които ще бъдат основно ремонтирани. Сред присъстващите бяха заместник – кметът на община Якоруда –г-жа Беди Осман,заместник – кметът на община Якоруда- г-жа Магдалена Богданова, собственик и управител на „Строително – предприемачески Холдинг“ ЕООД – г-н Георги Георгиев, управителя на фирма „Строител 2001“ ЕООД – г-н Ибрахим Карафеиз, общинска администрация и граждани.

Pin It