Започна раздаването на хранителни продукти на нуждаещи се в oбщина Струмяни

Български Червен кръст, със съдействието на Община Струмяни, социалните служби, пенсионерските клубове и много доброволци, започнаха организацията по раздаване на хранителни продукти, в изпълнение на  Оперативна програма за храни от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Пакети с хранителни продукти ще получат 687 нуждаещи се жители от 18 населени места в община Струмяни. Всички право-имащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 24,070 кг. от 16 вида храни.

Право на подпомагане по програмата имат:
– Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление (2016 г.– 2017 г.).
– Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година (м. юни 2018 г.).
– Лица и семейства, , получили еднократна помощ за ученици в първи клас (за учебната 2017/2018).
– Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за социална интеграция
(м. юни 2018 г.).
– Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане (м. юни 2018 г.).
– Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.
– Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2018 г.-30.06.2018 г.

Предаването на продуктите ще се извършва от кметове на кметства и кметски наместници и доброволци на БЧК, като всеки право-имащ ще получи хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Pin It