Заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев с публична лекция в ЮЗУ

На 21 февруари 2020 г. (петък) в Правно-историческия факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” ще гостува заместник-министърът на външните работи на Република България Георг  Георгиев. Той ще изнесе публична лекция на тема “Европейската перспектива на Западните Балкани”. Срещата на заместник-министъра със студенти, докторанти, преподаватели и гости ще се състои в зала 301 на Учебен корпус №6 от 15:30 ч.

Преди срещата си с академичната общност на Югозападния университет, заместник-министър Георгиев ще открие документална изложба “140 години българска дипломатическа служба”, любезно предоставена от Държавния културен институт към Министерството на външните работи. Експозицията ще бъде представена в 15:15 ч. във фоайето на Правно-историческия факултет. Тя включва четиринадесет табла, които проследяват етапите от историята на новата българска дипломация.

Посещението на заместник-министъра на външните работи Георг Георгиев в Югозападния университет е по покана на Правно-историческия факултет.