Зам.-министър Султанка Петрова откри форум за социално предприемачество в Благоевград

Заместник-министърът на труда и социалната политика Д-р Султанка Петрова откри Втори регионален форум за социално предприемачество в град Благоевград. Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика и Националния съюз на трудово-производителните кооперации в партньорство с ЮЗУ „Неофит Рилски“.

МТСП развива целенасочено и координирано политиката в областта на социалната и солидарна икономика и ще продължава да подкрепя подобни инициативи, заяви зам.-министър Петрова.

В приветствието си тя посочи, че е налице правната рамка – Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика, като предстои разработването на двугодишен План за действие по социална икономика (2020-2021 г.), в който да бъдат включени нови мерки и инициативи. Регистрирана е и сертификатна марка „Продукт на социално предприятие“.

Изграден е Регистър на социалните предприятия към МТСП. В момента се разработва електронна платформа, чрез която социалните предприятия ще могат да контактуват с техни сродни фирми в Европейския съюз, да обменят добри практики и да се кооперират.

Pin It