ЮЗУ организира вътрешноуниверситетски спортни игри за купата на ректора

Студентският съвет към ЮЗУ “Неофит Рилски” и катедра “Спорт” към Факултета “Обществено здраве, здравни грижи и спорт” организират вътрешноуниверситетски спортни игри за купата на Ректора.

В състезанията по гимнастика и баскетбол – стрийтбол 3х3 могат да участват студенти и докторанти. Желаещите да се включат в спортните игри заявяват участие до 29.11.2019 г. в зала 1114А (Студентски съвет) или в Спортния комплекс на ЮЗУ “Неофит Рилски” (за гимнастика при ас. Александър Марков; за баскетбол- стрийтбол 3х3 при ас. Николай Хаджиев).

Състезанието по гимнастика ще се проведе на 04.12.2019 г. в спортната зала в Учебен корпус 8 (09:00 ч. – общо загряване; 10:00 ч. – начало).

Състезанието по баскетбол- стрийтбол 3х3 ще се състои на 03.12.2019 г. в Спортния комплекс (15:00 ч. – техническа конференция; 16:00 ч. – начало).

За повече информация тел. 0888 84 80 08.

Pin It