Възстановяват доставките на безплатни закуски на учениците в Разложко

По определен график и при стриктно спазване на мерките на извънредното положение, продуктите ще бъдат раздадени на децата и учениците извън училищата и детските градини.
Припомняме, че поради обявената пандемия, временно бяха преустановени доставките на закуски от плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти на учениците.

По указания на Министерството на земеделието, храните и горите продуктите ще бъдат раздавани от представители на Регионалните дирекции по горите и ТП „Държавно горско стопанство“ Разлог.

Раздаването на продуктите ще започне още от днес като първи ще получат своите закуски училищата СУ “Братя Петър и Иван Каназиреви” – град Разлог, НУ “Яне Сандански” – град Разлог, ОУ„Св. св. Кирил и Методий” – с. Бачево, ОУ „Отец Паисий” с. Баня.

ТП Държавно горско стопанство Разлог ще се погрижи за училищата в Разлог, а общинска администрация Разлог ще достави закуските на учениците в Баня и Бачево.