Въвеждат вечерен час за учениците от Гоце Делчев

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в община Гоце Делчев и област Благоевград, увеличения брой на жителите на общината диагностицирани с коронавирусна инфекция, запълнения капацитет на отделенията в МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД с пациенти с коронавирус COVID-19, кметът на Гоце Делчев нареди за срок от 14 дни, считано от 00.00 ч. на 21.10.2020 г.:

1.Да се преустанови провеждането на групови празненства на закрито (в т.ч. сватби, годежи, кръщенета и други).
2. Сключването на граждански бракове се осъществява в присъствието на съответното длъжностно лице по гражданско състояние, встъпващите в брак, техните свидетели, фотограф и гости в залата до 10 души, при спазване на физическа дистанция от 1.5 м, както и всички противоепидемични мерки.
3. Забранява се излизането на непълнолетни лица за времето от 21.00 ч. до 06.30 ч. без основателна причина – посещение на личен лекар, лечебно заведение, аптека и магазин за хранителни стоки.
4. Заповедта влиза в сила от 21.10.2020 г.

Pin It