Втори протест в защита на българската природа в Благоевград

Днес в Благоевград отново се организира протест срещу продължаващото застрояване на Българското Черноморие и промените в Закона за биоразнообразието.

Протестът ще се проведе на 7 юли в 18.30 часа на площад България (пред Ларго мол) и отновo е част от национални протестни действия, които ще се проведат в 15 български града.

Исканията на протестиращите е да не се приемат предложения в законопроекта и промените в Закона за биоразнообразието, които ще обезмислят екологичната мрежа Натура 2000 в България, както и да се спре незаконото застрояване на Българското Черноморие.

Въпреки че след предходния протест управляващите заявиха, че ще преразгледат предложените промени в закона и голяма част от тях ще отпаднат в последсвие се отказаха от това си становище.

Предложенията за промени в Закона за биологичното разнообразие ще доведат до административен и териториален хаус в управлението на мрежата НАТУРА 2000 и негативните резултати ще са най-малко следните:

  • още 4 години да не могат да се приемат природозащитни цели на зоните от мрежата. Когато няма определени цели, всяко инвестиционно намерение, както досега, ще бъде разрешавано от МОСВ.
  • още 4 години МОСВ няма да определи превантивни мерки срещу унищожаването на животни, растения и местообитания. 13 години липсата на такива мерки доведоха до големи загуби на природата на нашите гори, реки, земеделски земи и Черноморското крайбрежие.
  • ще се отмени ролята на учените, собствениците и гражданите в процеса по опазване на мрежата.
  • ще се разпилее ценен административен капацитет, опит и знания, вече натрупани в дирекциите на националните и природни паркове, които няма да се използват за управление на защитените зони.

И всичко това се прави само няколко седмици след като Европейската комисия одобри Европейската стратегия за биологичното разнообразие, един от основните акценти в която е именно подбравяне на управлението и обхвата на НАТУРА 2000!

Pin It