Воден поход по река Струма

От 16 до 19 май ще се проведе националният воден поход по горното течение на река Струма. Организатор на похода е клуб по воден туризъм „Струма 2012“ към ТД „Осогово“ –  Кюстендил
Целта на похода е запознаване с природните забележителности по горното поречие на река Струма, популяризиране на водния туризъм в района и усъвършенстване на техническите и физически умения на практикуващите воден туризъм в бързотечащи води.

Сборният пункт е в местността Чардака, село Раждавица, област Кюстендил. Организатор на похода е Клубът по воден туризъм “Струма 2012” към ТД “Осогово” – Кюстендил. Походът ще се проведе в периода 16-19 май със следния график на движение:

17 май – кратък инструктаж, преход от бивака до с.Невестино – 4-5 ч.
18 май – кратък инструктаж, преход от Земен до кариерата в Земенското дефиле над с.Раждавица – 3-4 ч.
19 май – кратък инструктаж, преход от кариерата до с.Раждавица –3-4 ч., закриване на похода.

По време на целия поход бивакът ще бъде стационарен в местността Чардака, село Раждавица. В тази връзка ще има организиран транспорт за превозване на участниците и тяхната екипировка от базовия лагер до старта на етапа за съответния ден и от финала на етапа

В мероприятието участват всички практикуващи воден туризъм в организирани клубове или самостоятелни участници, които имат добра физическа и техническа подготовка за практикуване на воден туризъм в бързо течащи води.

Pin It