Абитуриентите на Симитли випуск’2013 посетиха Гърция

В навечерието на първия бал им в живота абитуриентите от гимназията в Симитли бяха на тридневна екскурзия в Гърция.

Младите симитличани посетиха Солун, Ираклия и Неа Зихни. Програмата на екскурзия включи подробно запознаване на учениците с планирането на градските и зелени площи, наблюдение на околната среда и определяне на аспекти за опазването й на територията на град Солун, град Серес и община Неа Зихни – партньор по проекта.

В изпълнение на програмата на екскурзията и целите на проекта младите надежди на Симитли посетиха Бялата кула” в Солун, Ано Поли, Акрополът в Солун, Църква „Свети Димитър“, Римската Агора, Площад Аристотел, Еди Куле, «Магическият парк», Фолклорен музей в Неа Зихни и Пещерата Алистрати.

Екскурзията, награда от общината за зрелостниците в Симитли, бе с образователна цел. Община Симитли си партнира с Ираклия и Неа Зихни по проект за общите предизвикателства и възможности за опазване, управление и устойчивото използване на река Струма и защитените територии. Целта е повишаване информираността на местните жители и посетителите на територията на партньорските общини по поречието на река Струма за отличителната природна среда на района и отговорността на всеки за опазване на екологичния баланс.

Съвместните действия на партньорите по проекта се очаква да допринесат за ползотворното сътрудничество между обществото и местната администрация от българска и гръцка страна с оглед развитие на потенциала на региона.

В перспектива предстои надграждане на постигнатите резултати от проекта в насока за развиване на нови туристически маршрути, които да прекосяват границата. „Младите надежди на община Симитли, които са на прага на живота си са подходящата група, която да обмени опит в Гърция. Младите винаги имат по-различно мислене, те са по-креативни, по-идейни. Затова преценихме, че тяхното посещение ще даде най-голям резултат за надграждане на проекта и в бъдеще”, коментира кметът на община Симитли Апостол Апостолов.