ВАС ще разгледа делото за промените в плана за управление на “Пирин”

На 15 ноември 2018 г. петчленен състав на ВАС ще разгледа делото за промените в Плана за управление на ПП „Пирин“. Делото е образувано по две касационни жалби на Министерски съвет на Република България и на министъра на околната среда и водите срещу Решение на тричленен състав на ВАС, с което бяха отменени промените в Плана за управление на Национален парк „Пирин“.

Към делото е приложено и разпореждане на председателя на ВАС във връзка с искане на Асоциация на парковете в България и група граждани изборът не само на съдията докладчик, но и на членовете на петчленния състав, да се определи в присъствието на журналисти и IT специалисти.

Изборът на съдията докладчик и съдебния състав по всички дела във ВАС се извършва при строга регламентация, отчетност и поддръжка на архив, което е гарант за прозрачен и публичен съдопроизводствен процес.

Искането за присъствието на журналисти и IT специалисти в сградата на ВАС не следва да бъде насочено към председателя на ВАС, тъй като същият този избор се извършва фактически в сградата на ВСС, където е разработен, разположен и поддържан сървърът с програмния продукт, извършващ разпределението на делата във ВАС.

Всички фактически действия, извършвани във ВАС, се удостоверяват с подробен протокол, който е публично достъпен и се прилага по всяко дело, уточняват от ВАС..

Pin It