В Струмяни стартира дарителска кампания за хора в нужда

Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България, с цел превенция от заразяване с вирус COVID -19 и предвид създалата се социална изолация, водеща до ограничаване на получаваните доходи и възможности за движение и препитание и особеното неудобство за самообслужване на
по-възрастните лица, общинска администрация Струмяни, съвместно със ЦСРИ-Струмяни, инициира дарителска кампания за набиране на средстваза подпомагане с храна и продукти от първа необходимост на най-нуждаещите се и уязвими жители в община Струмяни.

Даряването на средства можете да направите в Центъра за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ в с. Струмяни /сградата на бившето училище-приземен етаж/
или да се свържете по телефонас г-жа Василка Драчева – 0878450069 , както и да съобщите за лица в нужда!

Pin It