В Разлог се проведе разяснителна кампания във връзка с африканската чума по свинете

В многофункционалната зала на Народно читалище „15 септември 1903 г.” в гр. Разлог бе проведена разяснителна кампания сред гражданите и местната власт във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете“. Лектор на срещата беше гл. ас. Д-р. Георги Стоименов – преподавател по ветеринарна медицина в Лесотехническия университет.

По време на срещата бяха разисквани две теми – обща информация за болестта африканска чума по свинете и изисквания за биосигурност в животновъдните обекти за отглеждане на свине.

По време на срещата бе представена информация за заболяването, източници и предаване на вируса, предприети мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването при домашните прасета при първично огнище. Участниците имаха възможност да задават конкретни въпроси и получат разяснения по въпроса със заболяването „Африканска чума по свинете“. Срещата се състоя по инициатива на Министерство на земеделието, храните и горите и Национална служба съвети в земеделието.