В Районен съд – Благоевград се проведе разпит на свидетел с видеоконферентна връзка

В Районен съд – Благоевград се осъществи първият успешен за Софийски апелативен регион, разпит на свидетел с видеоконферентна връзка между България и Великобритания . Видеоконференцията беше направена с наказателният съд в гр.Телфорд, Кралство Великобритания и във връзка с водено в Районен съд -Благоевград наказателно дело за документно престъпление с №226/2019г. За целта беше ангажиран и специализиран провайдър, ползван от съдилищата във Великобритания при видеоконференции.

Разпитът беше осъществен отново с техника, предоставена на Благоевградския районен съд чрез Ръководителя на Апелативен съд –София и въз основа на решение на Комисията по IT- технологии във ВСС, след изграждането в Районния съд на Благоевград на специализиран и защитен АЙ ПИ адрес за видеоконференции и проведена електронна кореспонденция и комуникация между съдебният състав по делото в лицето на съдия Екатерина Николова и служители в Районен съд – Благоевград, съдии в Окръжния наказателен съд на Телфорд и служители в Централизираният офис за съдебно обслужване с видеоконференции във Великобритания.

Разпитаният свидетел бе поискан от защитата и той е български гражданин, който работи и живее от години във Великобритания , заради което не можеше да се яви и участва в съдебният процес в България. Същият се твърдеше, че е очевидец на подписването на документ за финансова помощ/заем/ от подсъдимият К.Чакъров и пострадалия П.Банков, за който договор Районната прокуратура в Благоевград счита, че е неистински/придаден му е вид, че е подписан от подсъдимия и пострадалия, без това да е така/ и за това е повдигнала на подсъдимият Чакъров обвинение за извършено документно престъпление по чл. 316, вр. с чл.309, ал.1 от НК /ползване на този неистински документ пред Окръжен съд – Благоевград и в рамките на заведено в същия съд гр.д.№162/2017г., спряно към момента и до приключване на наказателно дело №7 от 2019г. на БлрС/

С разпита на свидетеля Вълковски приключи събирането на доказателства в процеса и изясняване на делото от фактическа страна и същото бе насрочено за съдебни прении и постановяване на краен съдебен акт .

Pin It