В Петрич започва обработката на тревни площи срещу кърлежи

Предвид активния сезон на развитие на кърлежите и с цел ограничаване разпространението на инфекциозни заболявания в община Петрич започва първо третиране на тревните площи. Обработката ще се извърши по график от 24.04.2019г. до 30.04.2019г. при благоприятни метеорологични условия. В случай на неблагоприятна метеорологична обстановка, графикът ще бъде променен. Третирането на площите ще се извърши в нощните и ранни часове на денонощието – от 0 5:00ч. до 10:00ч. и след20:00 часа.

Ще бъде използванпрепарат разрешен от Министерството на здравеопазването и безопасен за бозайници и птици – „Бандит 10 ЕВ”, с карантинен срок до 24 часа. Община Петрич призовава да бъде ограничен достъпа на деца до детските площадки и тревните площи за период от 24 часа след обработката. За целта във всеки обработен терен ще се поставят указателни табели, потвърждаващи третирането с посочени на тях дата, час на извършване и карантинен период.

Пчеларите също да имат предвид, че в периода на обработките на зелените площи, следва да спазват времето и инструкциите на информационните табели.Пръскането ще се извърши с модерна високоефективна техника със студен и топъл аерозол.

Pin It