В Благоевград се проведе обществена консултация по Програмата за ТГС България – Македония

Управляващият орган по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония стартира разработката на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

По този повод беше проведена консултация с представители на всички заинтересувани страни – представители на местни и регионални власти, браншови организации, образователни институции, неправителствени организации и широката общественост на територията на целевите региони от Република България и Република Северна Македония.

Срещата бе открита от заместник-кметът по европейски и програми в Благоевград Зорница Кралева и Десислава Георгиева, директор на дирекция “Управление на териториалното сътрудничество” към МРРБ.

Срещата предизвика сериозен интерес сред обществеността в Благоевград.

Pin It