Установиха замърсяване на река Струма

Свлекли се глинести земни маси са довели до замърсяване на река Струма в района на Перник, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите.Проверката е извършена по подаден сигнал в екоинспекцията.

Източник на замърсяването се оказали изкопните дейности по изграждането на канализационен колектор за отпадъчни води, свързващ канализацията на село Драгичево с тази на Перник. При изкопите в района под моста на автомагистрала „Струма” земните маси са се свлекли в река Рударщица, която се влива в Струма и са оцветили реката в жълто-кафяво.

В момента на проверката е започнало заравяне на положените тръби, при което струпаните на брега на реката земни маси ще бъдат премахнати, съобщиха от екоинспекцита. На фирмата, извършваща изкопните дейности, е дадено предписание да не допуска ново свличане и попадане на земни маси в коритото на река Рударщица.

Pin It