Университетската библиотека на ЮЗУ с временен достъп до нова база данни

От 1 март до 30 април 2021 г. в Университетската библиотека ще се ползва временен достъп до нова база данни от EBSCO Information Services – “Central & Eastern European Academic Source” (CEEAS).

Тя е изследователска база данни с над 2000 научни списания, публикувани в страните от Централна и Източна Европа.

Наскоро актуализирана, за да се включи двойно повече пълнотекстово съдържание, тази мултидисциплинарна и многоезична (над 60 различни езици) база данни обхваща многообразие от теми, включително бизнес, икономика, социални и хуманитарни науки, история, право, политика, международни отношения, образование, литературознание, математика и приложни науки.

Публикувай мнение