Тригодишна забрана за риболов на редица места в Югозапада

Тригодишна забрана за риболов в определени райони наложи със своя заповед министърът на земеделието Румен Порожанов. Целта на наредбата е да се запази биоразнообразието в реките и в Черно море.

Ето къде е забранен риболовът в областите Благоевград, Кюстендил и Перник:

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД:

Р. Чакалица, р. Славовска, р. Септемврийче и р. Кривия улук, притоци на река Благоевградска Бистрица, преминаващи през обособени едродивечови стопанства “Тапането” и “Добро поле” от вливанията им в река Благоевградска Бистрица до територията на НП “Рила” на територията на община Благоевград.

Риболовът е забранен и на река Лебница, от извора й до вливането на река Ивановска в нея /под село Иваново, община Петрич/.

Горното течение на река Ощавска с притоците й река Мочуришка и р. Бяла река – от водохващането на малка водно-електрическа централа на кота 1045 до граница на НП “Пирин” на територията на община Кресна.

Забранен е риболовът на река Градевска – от моста при горския кантон в местност Мразеница, община Разлог, до границата на НП “Рила”.

Р. Стружка /приток на река Градевска/ от водохващането на МВЕЦ Баба Цвета до граница на НП “Пирин”, община Симитли.

Река Перлеш – от извора й до вливането в река Десилица на територията на община Банско.

Река Десилица, от хижа “Гоце Делчев” до разсадника на ТП “Държавно горско стопанство Добринище” на територията на община Банско.

Р. Безбог /Манастирска/ – от местността “Ралеви лъки” до вливането й в река Места на територията на община Банско

Забраната обхваща всички реки на територията на НП “Пирин” и НП “Рила” съгласно Плановете за управление.

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Забранен е риболовът на езерата и реките, попадащи на територията на НП “Рила”, както и езерата и реките, попадащи на територията на НП “Рилска манастир”.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Забранява се риболова на язовир “Студена”

Езеро “Байкал” – ЗМ “Чокльово блато”

Горното течение на реките Матница, Кладнишка и Струма, преминаващи през територията на Природен парк “Витоша” до вливането им в язовир “Студена”.

Забраните са в сила от 2019 г. до 2021 г.

Pin It