Tags: вода

“ВиК” ЕООД -Благоевград уведомява, че ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, които обслужва на територията…

Публикуваме възмущение от жители на Благоевград без редакция: До Кмета на община Благоевград До председателя на Общински съвет Благоевград Уважаеми господин Камбитов, Уважаема госпожо…