Tags: ВИК

От днес временно ще бъде въведен режим на водата в част от селата в община Струмяни

От днес, 16.09.2020 г., се въвежда временен режим на водоползването в селата Илинденци, Струмяни, с. Микрево и с. Драката, община Струмяни. Причината е намаленият…

“ВиК” ЕООД -Благоевград уведомява, че ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, които обслужва на територията…

Публикуваме възмущение от жители на Благоевград без редакция: До Кмета на община Благоевград До председателя на Общински съвет Благоевград Уважаеми господин Камбитов, Уважаема госпожо…