Tags: Технически факултет

Втора студентска и докторантска научна сесия на Технически факултет се проведе в УЦ Бачиново

Научната сесия бе открита от проф. д-р Антони Стоилов, Заместник-ректор “Образователни дейности” към ЮЗУ “Неофит Рилски”. Повече от 50 научни доклада бяха представени пред…
Първа студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет се състоя в Благоевград

Първа студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет се състоя в Университетски център “Бачиново” Повече от 50 научни доклада, разделени в четири секции…