Tags: stryma

След сигнали до Обществен съвет -Благоевград бе направена проверка относно добива на инертни материали по поречието на река Струма край Благоевград. По време на…

На редовно заседание на Общински съвет-Благоевград днес бе внесено предложение от кмета Атанас Камбитов за отчуждаване на 122 общински имоти, засегнати при стоежа на…