Tags: пожар

По данни на Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ 656 служители от Регионалните дирекции по горите и Държавните горски стопанства съвместно с пожарникари са участвали…