Tags: конференция

Първа студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет се състоя в Благоевград

Първа студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет се състоя в Университетски център “Бачиново” Повече от 50 научни доклада, разделени в четири секции…