Tags: черноморие

В резултат на постоянните мерки, които „Холдинг Български държавни железници” ЕАД предприема за ограничаване до минимум на пътуванията без билет, се отчита спад в…