Tags: 350 студенти

Една трета от новоприетите български студенти получават пълни стипендии за показани високи резултати на теста SAT 350 студента от 37 държави избраха университет №…