Tags: 2012

Публикуваме възмущение от жители на Благоевград без редакция: До Кмета на община Благоевград До председателя на Общински съвет Благоевград Уважаеми господин Камбитов, Уважаема госпожо…