Стартира и ремонтът на пътя Белица-Семково

Повече от 6 месеца текат ударни ремонти на уличната мрежа в общинския център- Белица. Освен 5 улици :”Иван Алексов” “Даме Груев”, “9-ти септември”,”Равен” и “Симеон Кавракиров”,
в изпълнение на проект на общината по оперативна програма, основен ремонт се извършва и на още 7 улици: “Иван Вазов”, “Алкса Сачков”,”Яне Сандански”, “Народна победа”,”Люлин”,”Георги Андрейчин” и “Никола Вапцров” .

В понеделник стартира и ремонтът на пътя Белица – Семково.. Проектът предвижда изпълнение на изцяло нова конструкция на пътното тяло, изграждане на банкети, канавки и всички съоръжения свързани с безапосността на движението. Предвидено е ново отводняване, нови водостоци, уширение на пътя, почистване на растителността на скатовете, полагане на кабелна линия за достъп на телекомуникации.

До началото на зимния сезон се очаква ремонтът на над 6 километровия участък свързващ Белица с планинският курорт Семково да бъде изцяло приключен, както и 12 улици в града.

Pin It