Работа в Благоевград

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 09.09.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка: 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 32 места
1 Организатор на спортни прояви и първенства Висше образование, педагогика на обучението по ФВ и спорт
2 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Преводач /испански,руски,английски език/ Висше образование, компютърна грамотност по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Инженер качество Висше образование, компютърна грамотност, английски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Специалист доставки Висше образование, компютърна грамотност, английски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ1 Специалист компютърни системи Висше образование,английски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Професионален консултант Висше образование, компютърна грамотност, английски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Вътрешен одитор Висше образование, компютърна грамотност, английски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ
2 Учител по Биология Висше образование
1 Учител по информатика и математика Висше образование
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап Висше образование
2 Учител по физическо възпитание и спорт Висше образование
2 Учители по математика Висше образование
2 Учители по АЕ Висше образование
1 Логопед Висше образование
2 Учители по предмети от философски цикъл Висше образование
3 Учители по музика Висше образование
2 Учители оп изобразително изкуство Висше образование
1 Учител в начален етап Висше образование
1 Учител по френски език Висше образование
1 Учител по руски език Висше образование
1 Учител по ИТ Висше образование
1 Учител по история и цивилизация Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2 Търговски представители Средно образование
5 Продавач – консултанти Средно образование
2 Готвачи Средно образование
3 Мениджъри екип Средно образование
10 Застрахователни агенти Средно образование
12 Осигурителни посредници Средно образование
7 Бармани Средно образование
20 Касиери Средно образование
1 Работник на бензиностанция, продавач-консултант Средно образование