Основни училища

Второ основно училище “Димитър Благоев”

В училището се обучават 450 ученици от І-ви до VІІІ-ми клас. Учебното заведение предоставя високо квалифицирано обучение по задължителните учебни предмети и богата възможност за избор за обучение по задължително избираеми и свободноизбираеми дисциплини. Приоритет на училището са висококачествено обучение и допълнителни занимания по чужди езици, информационни технологии, физическо възпитание и спорт, гражданско образование. В сградата на училището е оформено и творческо ателие по керамика, осигурени са занимания по безопасност на движението, оркестър, народни танци. Традиционно учебното заведение обучава деца от цялата област, които тренират в младежките футболни клубове на територията на Благоевград. Към училището е сформирано Училищно настоятелство от родители и общественици, с чиято помощ учебното заведение е печелило много проекти за подобряване на материалната база и работа по извънкласните и извънучебни форми.

Второ основно училище е основано през 1907 г. и се е наричало Горноджумайско основно училище. През учебната 1907/1908 г. в училището е имало забавачница с 30 ученици и 4 отделения . Горното наименование се запазва до 1911 г. През периода 1912-1919 г. названието на училището се изменя няколко пъти. То става “Основно смесено училище”.

На терена, върху който е построена сегашната училищна сграда, след освобождението на Горна Джумая от османска власт през 1912 г. е построена сградата на Общинската пожарна команда. Тя просъществува до 1942 г., след което Пожарната команда се премества в стария турски конак край реката/срещу киното/. През 1942 г. започва строежът на досегашната училищна сграда от немската строителна организация “Вианова Тот”. Сградата е завършена от български строители през 1945г. Като учебно заведение се ползва от 1946 г., когато тук е настанена Горноджумайската смесена прогимназия “Кирил и Методий” с директор Благой Тишинов. Към 1950 г. в сградата се помещават Първо средно смесено училище и Второ средно смесено училище с ученици от І до ХІ клас. През 1958 г. единните училища се ликвидират и тук провеждат занятия Първо основно училище “Кирил и Методий”- наследник на бившата Горноджумайска прогимназия, и Второ основно училище “Димитър Благоев” с директор Лидия Цветкова. Второ основно училище е наследник на Второ смесено училище. След преименуването на града от Горна Джумая на Благоевград – 1950 г., се преименува и училището с името на Димитър Благоев.
През времето на своето съществуване Второ основно училище винаги е било огнище на просветата и културата, където стотици учители са отдавали и продължават да отдават своите знания и опит на поколения възпитаници, помагали са им да развият своя човешки и творчески потенциал, давали са им криле да полетят в търсене на мечтите си.

Директор – Христо Димитров Манчев

За контакти:
ул. „Митрополит Борис” № 2
телефон: 831192; 831170; 830478;
факс: 831192
е-mail: sou2@abv.bg; vtoro@abv.bg

III ОУ  “Димитър Талев”

Трето основно училище” Димитър Талев” е най- голямото основно училище в общината с 682 ученици във 30 паралелки, като със всяка следваща учебна година броя на децата се увеличава. Постъпилите първокласници за 2008/2009 учебна година са 109 . За учебните 2007/2008, 2008/2009 година училището е единствено в Благоевград с 5 паралелки в първи клас. В начален етап действат 15 групи, а в прогимназиален етап 9 групи за свободно избираема подготовка, които продължават традицията училището да стимулира развитието на детските таланти.

През учебната 2007/2008 година бяха спечелени и реализирани три проекта по Националните програми на МОН, съответно модул „ Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”, се създадоха клубове по интереси, чиято работа продължава и през настоящата учебна година, модул „ Спорт в училище” се асфалтира част от двора на училището, модул „ Обновяване на учебно-техническото оборудване” се подмениха дъските и чиновете в училище с което се създаде по благоприятна среда за провеждане на учебно-възпитателния процес.
Училището участва и спечели и два проекта към Министерство на културата под надслов „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Библиотеката на училището се обогати с много съвременни книги от всички области, много енциклопедии и речници, художествена литература както класика така и на съвременни автори., така библиотеката се превърна в любимо място за посещение на голяма част от учениците. През 2009 г. бе извършена външна топлоизолация на сградата на учлилището.
Брой ученици – 682
Трето основно училище “Димитър Талев” отваря врати на първи декември 1955 г под името Народно основно училище V квартал. В началния курс има 8 паралелки, в средния -7, 470 ученици се обучават от учителите: Ана Методиева Николова, Василка Димитрова Вирчева, Величка Борисова Юрукова,, Мария Димитрова Миховска, Надежда Атанасова Величкова, Румен Георгиев Сотиров, Надежда Георгиева Георгиева, Любка Александрова Ангелова, с директор Славка Костадинова Пенкова. Мястото на училището в центъра на изграждащия се нов квартал и всеотдайният труд на учителите предопределят бързото му разрастване и на десетата си година то има 1500 ученици и 40 учители, сградата е достроявана още два пъти, а през 1973 г от него се ражда VІІ СОУ.
Когато отваря врати , училището е заобиколено от купчини пясък, вар и тухли и трудът на учители, родители и ученици не спира в продължение на много години , докато се изграждат кабинетите, работилниците, игрищата и градините в двора, канализацията, трафопоста .Редуват се учебни часове, състезания, кръжочни занимания, фестивали, походи и екскурзии, участие в национални образователни експерименти , открити уроци. Първата учебна година носи и първите победи – в състезанията по ски, гимнастика , шахмат , волейбол и награди – за кръжока по физика. От тогава името на Трето училище е неизменно сред победителите. Клубът по ТНТМ е на І място в окръга през 1957г / изложбата от предмети, изработени в кръжоците е открита от заместник – министъра на просветата и културата/ 1963, 1970, 1972, 1976, 1977 години, а дългогодишният ръководител на клуба- учителят по физика Румен Сотиров е носител на орден “ Кирил и Методий”.
Само за една година- 1970-1971 спортистите печелят 15 златни, 17 сребърни и 32 бронзови медали от републикански състезания. Републикански шампиони по лека атлетика с подобрени 6 републикански рекорди са Йордан Манолов, Чавдар Коцев, Евгени Боянов, Иван Бойчев, Любима Димитрова, Мария Дойчева, Мария Джалева, Костадин Бакалски, Илона Димитрова, Костадин Пидов, петима от тях са и балкански шампиони, а треньорът им и учител по физическо възпитание Йордан Сотиров също е носител на орден “Кирил и Методий”.
В периода 1996-1998 г футболният отбор на училището е на първо място в страната. Тази година шахматистите ще участват в републиканските финали. Традиционните масови туристически походи по маршрути в Рила и Пирин с участие на почти всички ученици и учители са пример за организационна и здравна култура и прекрасен спомен за стотици благоевградчани. Незаменима част от училищните и градски празници са танцовите състави, духовата музика и хорът със 70 участници. През 1967-1968 г училището получава името Димитър Талев. На 25.10 1971 г е проведен първият патронен празник .От 1996 г тържествата в чест на Талев се провеждат в навечерието на 24 май . Наш гост често е синът на Димитър Талев- Братислав Талев .През 1998 г в София участвахме в срещата на петте училища с име “ Димитър Талев”/останалите са в Пловдив, София, Добрич, Хвостяне/. До 1990 г извънкласната дейност е в рамките на детско- юношеската организация “ Септемврийче”. През целия период на съществуване пионерската дружина е постоянен окръжен първенец, получила е близо 240 флагчета, 185 купи, стотици почетни грамоти, дипломи, вимпели, почетна лента за знамето и предметни награди.
Всичко това е продължение на учебно – възпитателната работа. Доказателствата за педагогическото майсторство на учителите са многобройни. През 1970-1971г в нашето училище започва експериментално обучение на 6 годишни първокласници. Едновременно с това се работи и по проблемите на програмираното обучение и опитът на учителите е описан в списание “ Начално образование”, а Ирина Тасева и Златка Донкова са отличени с орден “ Кирил и Методий” През следващата година 5 от общо 12 доклади побликувани в сборника на Педагогическия кабинет към Окръжен отдел “Народна просвета “ са на учители в Трето основно училище , а орденоносци стават още Мария Крумкова, Свободка Ханджийска, Мария Петрова и Иванка Кръстева.По – късно този списък включва имената и на Тотка Димитрова, Цветана Въглева, Митра Проданова, Анка Таскова. Много учители са носители на званията “главен учител” , “старши учител” и “заслужил учител” През 1974-1975 г., 5 базови учители в началния курс изнасят средно по 25открити уроци пред учители от окръга. От 1975 до 1978 г се работи по сугестопедичната система за обучение. Във връзка с това през 1975- 1976 г училището е посетено от заместник – министъра на народната просвета Ненчо Станев, а учителите участват в национална конференция на тема “ Обучение и развитие”. През 1983-1984 г 15 базови учители приемат за обучение студенти във ВПИ -днес ЮЗУ “ Неофит Рилски”.

Директор: Михаил Иванов Спасов

За контакти :
Адрес : бул. „Св.Св. Кирил и Методий” 13
Тел. 83-13-87 Директор
83-13-88 – Зав АТС
83-13-89 – Гл. Счетоводител
e-mail tretoblagoevgrad@mail.bg

Четвърто основно училище „ Димчо Дебелянов”

Днес училището разполага с 22 класни стаи, оборудвани с екологични бели дъски, компютърен кабинет, кабинет по биология и музика, добре оборудван физкултурен салон, богата библиотека, функционираща столова.Подменена е дограмата, има видео наблюдение, училищно радио. Дворът е благоустроен и оборудван с нови спортни съоръжения. Брой ученици: 206. В училището се обучават ученици от 1. до 7. клас.

Училището е основано през 1897г. Първоначалната сграда е построена 1913г.
През 1961г.е завършен строежът на двуетажна сграда, с 8 класни стаи, парно отопление, паркет и училището от начално става основно (1 – 8 клас). През 1978г. сградата е разширена с две крила и трети етаж.
Училището носи името на най-нежния лирик Димчо Дебелянов от 1936г. По случай 90-годишнината от създаването му в двора е издигнат паметник, изваян от скулптура Крум Дерменджиев.

Директор: Илиян Георгиев Чапкънов

За контакти:

Адрес: Благоевград, ул. Осогово № 9
Телефони за връзка: 83- 05- 42 секретар,
88-53-79 директор,
факс: 83-05-42
e-mail: chetvurto@abv.bg
blgd_4@abv.bg

Девето основно училище „Пейо Яворов”

През учебната 2008/2009 година в училището се обучават 246 ученици и 16 деца в предучилищна възраст в подготвителен клас, разпределени в 12 паралелки. През 2009 г. бе извършена хидроизолация на сградата на училището. ІХ ОУ „Пейо Яворов” е основано през 1985 година. Първите 498 ученици са разпределени в 37 паралелки, с 26 учители и директор г-жа Гроздана Владикова. През 1990 година за директор е назначен г-н Йордан Йорданов, а от1998 година, след спечелен конкурс, длъжността директор заема г-жа Василка Величкова. ІХ ОУ „Пейо Яворов” е единственото училище в Община Благоевград, в което се извършва предучилищна подготовка на деца, организирана в подготвителни класове. Училището разполага с 16 класни стаи, два физкултурни салона, стол за хранене, специализирани зали и кабинети. От 1987 година е базово училище на Югозападен университет „Неофит Рилски”, а от 2007 година приема стажанти от Институт за подготовка на учители в Лион, Франция.
ІХ ОУ развива активна дейност за привличане на финансови средства по национални и европейски програми. Негови партньори са училища от Италия, Румъния, Унгария, Словения, Турция, Германия, Англия и Франция. В училището са изградени и оборудвани логопедичен кабинет, компютърна зала, зала за музика и театър, училищна радиоуредба, езиков кабинет и център за подготовка на деца в предучилищна възраст. На деца в неравностойно положение се осигурява безплатен транспорт, закуска и обяд, учебни материали. За организиране на свободното време на учениците училището предлага извънкласни форми по изобразително изкуство, музика, театър, спорт. Преподавателите в ІХ ОУ са с първа и втора професионална квалификационна степен, като ежегодно повишават своята квалификация в обучителни курсове в България и различни европейски страни.

Директор: Василка Величкова

За контакти:
Град Благоевград
Жк „Ален мак”
Тел. 073 / 88 56 04, 88 56 05, 88 56 03
E-mail: deveto@abv.bg

ЕДИНАДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

Брой ученици към 04.02.2009 год. – 321.
Брой ученици на ресурсно подпомагане – 9.
Брой ученици логопедична група – 35.
Изучавани езици-английски и френски.
В училището се изучава още драматизация и хореография.
Училището е създадено през 1990 год. със Заповед №3337.  Първият директор е Александър Иванов.

Директор :

За контакти:
Адрес: Благоевград ,ж.к.Еленово,п.к.2700
Телефони за връзка: 88 54 22-Директор
88 54 24 : Ком.кабинет
Факс: 88 54 22
Е-mail: blg11ou@abv.bg