Съдят стоматолог от Разлог за източване на здравната каса

Районна прокуратура – Разлог е предала на съд Р.Д., лекар по дентална медицина, по обвинение за извършено от него престъпление.

От м. юли 2011 г. обвиняемият Д. работел като лекар по дентална медицина в гр. Разлог. В това си качество до 2015 г. имал сключени договори с Районната здравноосигурителна каса – гр. Благоевград, подновявани всяка година. Като страна по тях, обвиняемият бил изпълнител на първична извънболнична дентална помощ в изпълнение на Национален рамков договор за дентални дейности.

През периода на действието им срещу Р.Д. постъпили сигнали от пациенти – здравно осигурени лица, относно отчетени дентални дейности на тяхно име, които реално на са били извършени от обвиняемия лекар. В тази връзка били извършвани множество проверки от РЗОК – гр. Благоевград – по конкретни поводи и комплексни такива относно цялостната му дейност. Жалби били подавани и до Районна прокуратура – Разлог, респ. препратени от РЗОК гр. Благоевград по компетентност.

В хода на воденото досъдебно разследване са били установени и други пациенти, спрямо които били извършвани неверни вписвания относно ползвани услуги.

По повод извършените проверки от РЗОК – гр. Благоевград относно дейността на д-р Д. са били констатирани множество нарушения във връзка с установени разминавания и несъответствия във въведените данни. Наложени са му били санкции за извършвани неверни вписвания – манипулации на различна стойност. Същият бил санкциониран по административен ред, като впоследствие наказателните постановления са били отменени от Административен съд – Благоевград и възобновена административно – наказателната процедура. Срещу Р.Д. е било повдигнато обвинение за извършено престъпление.

Установено е, че обвиняемият, вместо да отразява вярно обстоятелствата в издаваните от него документи – амбулаторни листове, спесификации и фактури, издавал документи с невярно съдържание. С действията си той целял документално оправдаване и неправомерно получаване на суми от НЗОК. Действайки по този начин, в периода от 06.07.2011 г. до 29.10.2014 г., лекарят получил без правно основание парична сума в общ размер на 1720.83 лева – собственост на Националната здравноосигурителна каса – гр. София.

Предстои делото да продължи в съда.