С „Фестивал на цветовете“ ще отбележат световния ден на младежта в Дупница

С “Фестивал на цветовете” Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Дупница ще отбележи световния ден на младежта.

Проявата се организира на 11-и август (неделя) от 18 часа на паркинга пред “Промишленото” училище в града и ще бъде съпътствана с дискотека на открито.

През миналата година, фестивалът събра над 150 деца и тийнейджъри, които се забавляваха с разпръскването на цветове върху самите себе си и околните.

Всички цветове за “голямото боядисване” се осигуряват от Общината, а единственото условие към участниците е да бъдат с бели дрехи.

Pin It