Ремонтират уличен водопровод в Якоруда

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите клиенти, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улица „Витоша“,
гр. Якоруда, в периода 13.08.2018 г. – 15.08.2018 г., от 09:00 до 16:30 часа ще бъде нарушено водоподаването по ул.“Витоша“, ул.“Цар Борис III“ от Завода към Подстанцията.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушаване на водоподаването, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

Pin It