Министър Младенов и кметът Камбитов правят първа копка на нова детска градина в Благоевград

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и кметът на Благоевград Атанас Камбитов ще направят първа копка на детска градина и общностен център в жк. „Еленово”.

Те се изграждат по проект на община Благоевград ”Междусекторни услуги за ранно детско включване за деца от 0-7 години и техните родители”.

Проектът се реализира чрез проект за социалното включване на Министерството на труда и социалната политика, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие. Общата стойност на инвестицията е 2 322 880 лв., като исканата безвъзмездна помощ е 1 800 000 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, като 12 от тях са за строителни дейности.

В общностния център ще се извършват интегрирани услуги, насочени към целеви групи – деца от уязвими етнически групи, деца неполучаващи достатъчна родителска грижа, деца със здравословни проблеми, родители в рискова възраст, без или с ниско образование, родители с деца със здравословни проблеми и родители от уязвима етническа група.

Общностният център и детската градина ще бъдат изградени в близост до VIII СОУ „Арсени Костенциев”.

Първата копка ще бъде направена днес в 14.30 часа.

                                                                                                                                                                   Снимка: besove.bg

Pin It