Първа студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет се състоя в Благоевград

SDSS 2016 ЮЗУ Благоевград, НАУЧНА СЕСИЯ 2016 Първа3
Първа студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет се състоя в Университетски център “Бачиново” Повече от 50 научни доклада, разделени в четири секции – Компютърни и комуникационни технологии, Електротехника, електроника и автоматика, Образователни технологии и Машинoстроителни, шевни и текстилни технологии, бяха докладвани от студенти и докторанти, представяйки най-новите тенденции в областта на технологиите пред препълнени зали.

Научната сесия започна с тържествено откриване от доц. Георгиева, декан на Технически факултет на ЮЗУ, след което пленарен доклад на тема „Графен – получаване, свойства и приложения в наноелектрониката“ бе представен от проф. дфн Марин Господинов – Институт по физика на твърдото тяло – БАН

Първата студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет се посвещава на 40 години от създаването на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград и се провежда под патронажа на Ректора на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград

Проведе се и кръгла маса, на която докторанти обсъдиха актуални проблеми в докторантското обучение.
SDSS 2016 ЮЗУ Благоевград, НАУЧНА СЕСИЯ 2016 Първа

SDSS 2016 ЮЗУ Благоевград, НАУЧНА СЕСИЯ 2016 Първа2

SDSS 2016 ЮЗУ Благоевград, НАУЧНА СЕСИЯ 2016 Първа4

SDSS 2016 ЮЗУ Благоевград, НАУЧНА СЕСИЯ 2016 Първа5

SDSS 2016 ЮЗУ Благоевград, НАУЧНА СЕСИЯ 2016 Първа6

SDSS 2016 ЮЗУ Благоевград, НАУЧНА СЕСИЯ 2016 Първа7

SDSS 2016 ЮЗУ Благоевград, НАУЧНА СЕСИЯ 2016 Първа8

SDSS 2016 ЮЗУ Благоевград, НАУЧНА СЕСИЯ 2016 Първа9

SDSS 2016 ЮЗУ Благоевград, НАУЧНА СЕСИЯ 2016 Първа10

Pin It