Прожектираха на ученици филм за спасяването на българските евреи

По инициатива на Народно Читалище „Св.Климент Охридски-1922” град Симитли и Областна администрация Благоевград, залата на читалището събра учениците от 9 и 10 клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Симитли, заедно с госпожата си по История и Цивилизация – Любима Благоева, за да се запознаят с историята за спасението на българските евреи през 1943 година.

За тази цел бе прожектиран филмът „Спасението – 1943“, който с интерес гледаха всички ученици.

На 2 март 1943 г. Министерският съвет приема седем постановления за депортирането на евреите. След като на 4 март 1943 г. започва депортацията на евреите от Беломорска Тракия, Македония и Пиротско, на 8 март 1943 г. делегация от Кюстендил, в която участват търговецът Асен Суичмезов, учителят по история в кюстендилската гимназия Владимир Куртев, адвокатът Иван Момчилов и народният представител Петър Михалев, пристига в София, където на 9 март заедно с представители на софийските евреи се среща с подпредседателя на Народното събрание Димитър Пешев, пред когото излагат искането си да бъде спряна депортацията. Той се ангажира лично с проблема и същия ден се среща с министъра на вътрешните работи Петър Габровски, който издава заповед депортирането на евреите от България да се отложи за неопределено време. На 17 март 1943 г. Димитър Пешев пише писмо до министър-председателя Богдан Филов, подписано от 43-ма народни представители за спиране на депортацията. Акцията на Димитър Пешев за спасяване на българските евреи е подкрепена от Българската православна църква и интелектуалци. Депортацията е отложена и на 31 март 1943 г. цар Борис трети информира Германия, че за момента не възнамерява да предаде евреите от старите предели на България, а ще ги използва за строителство на нови пътища.

Pin It