Провали се редовното заседание на Общински съвет – Благоевград

Провали се редовното заседание на Общински съвет – Благоевград. Това се случи, след като бе внесено предложение за извънредна точка в дневния ред за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на ОбС – Благоевград Андон Тодоров, предаде „Фокус”.

Предложението бе с мотива, че той уронва престижа на институцията, налага авторитарен режим и е нарушил комуникацията между Общински съвет и Общинска администрация, което пречи на работата на двете институции.

След гласуването в зала, предложението събра кворум от 20 гласа „За”, което означаваше, че то трябва да бъде допуснато. Въпреки това председателят Андон Тодоров отказа да уважи гласуването и отказа да включи точката. Това разгневи общинските съветници, които напуснаха залата.