Проф. Цочо Бояджиев представя изложба и лекция в ЮЗУ „Неофит Рилски“

На 17.04.2019 г. (сряда) именитият български философ проф. дфн Цочо Бояджиев ще бъде гост на Югозападния университет „Неофит Рилски“. В рамките на посещението си проф. Бояджиев ще открие самостоятелна изложба, ще изнесе публична лекция и ще участва във философска дискусия.

Фотоизложбата ще бъде открита от 10:30 ч. във фоайето на Учебен корпус №  1 (етаж 1). От 11:00 ч. в зала 114 проф. Цочо Бояджиев ще представи лекция на тема  „Истината във фотографията“. Програмата ще продължи с дискусия на тема „Изкуството на философския превод“,  в която ще участват проф. Лазар Копринаров и доц. Камен Лозев.

Посещението на проф. Цочо Бояджиев в ЮЗУ „Неофит Рилски“ се организира от Центъра за изследване и разпространение на политическите и философски идеи към катедра “Философски и политически науки”.

Pin It