Продължава почистването и опесъчаването на пътищата в община Сандански

Сняг заваля на по-високите места на територията на община Сандански.

Своевремено започнаха и дейностите по почистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа и на местата, в които има натрупала снежна покривка.

В момента, екипи на община Сандански почистват и опесъчават следните пътни участъци:
Гр. Мелник – с. Рожен;
Пътят до с. Пирин;
с. Лиляново – м. „Попина лъка“;
с. Златолист – с. Любовище;
с. Виногради – с. Хърсово.