През юни може да сменим личния си лекар

До 30 юни всяко здравноосигурено лице (ЗОЛ) има право да смени първоначално избрания личен лекар с друг, който е сключил договор с НЗОК.

За смяната не се изисква отписване от листата на досегашния личен лекар – тя се извършва по служебен път в Районната здравноосигурителна каса, след направена регистрация при новоизбрания общопрактикуващ лекар. Освен регистрационен формуляр пациентът трябва да представи и здравноосигурителната си книжка. Смяната на личния лекар е актуална от датата, на която е осъществен изборът.

Информация за лекари, имащи договор с  Касата, може да получите в съответната РЗОК, където има списъци с имената, адресите, телефоните и специалностите на общопрактикуващите лекари.

От Здравната каза напомнят също, че първоначален избор на личен лекар може да бъде направен по всяко време, извън законоустановените срокове (1–30 юни и 1–31 декември) като се попълни регистрационна форма за първоначален избор на ОПЛ. Извън регламентираните срокове нов избор на личен лекар може да бъде направен при промяна на настоящ адрес и при прекратяване на договора на личния лекар. Когато здравноосигурено лице пребивава в друго населено място за срок <u>д</u>о 1 месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на лица, които не фигурират в пациентските им листи. За да не заплащат пациентите нищо друго, освен потребителска такса, е необходимо да представят здравноосигурителната си книжка.

Pin It