Представят междинните резултати по проект „План за развитие на социалното предприемачество“

На 14 май 2019 г. (вторник) от 10:00 ч. в зала 114 на Учебен корпус № 1 ще се проведе среща, на която ще бъдат представени междинните резултати от работата по гръцко-българския  проект „План за развитие на социалното предприемачество“.

На събитието изследователският екип към ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще сподели резултати от досегашната си работа, както и свои предстоящи задачи по реализацията на проекта.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А “Гърция-България 2014-2020”. От гръцка страна в проекта участват Областната администрация на Регион Централна Македония – водещ партньор,  Македонският университет в гр. Солун и Тракийският университет „Демокрит“ в Комотини, а от българска – Община Якоруда и Факултетът по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Pin It