Правят профилактика на водопроводната мрежа на Попови ливади

Община Гоце Делчев уведомява жители и гости на с. Попови ливади, че в периода 19.01.2021 г. – 26.01.2021 г. ще бъде извършена профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоара и водопроводната мрежа на с. Попови ливади.

Вoдоподаването няма да бъде прекъсвано, но водата няма да бъде годна за питейно-битови цели.

Само водата от обект: Четал чешма, с. Попови Ливади, общ. Гоце Делчев е годна за питейно-битови цели.