Правят ново кръгово кръстовище в Благоевград с близо 1 млн. лева

krustovishte_prichkapovo_stroitelen_2

Ново кръгово кръстовище предстои да бъде изградено в Благоевград. Toва стана ясно след като Община Благоевград обяви открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за изграждане на кръгово кръстовище, свързващо ул. „Владо Черноземски”, ул. „Васил Левски”, ул. „Джеймс Баучер” и ул. „Христо Татарчев” в града.

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за строителството, предмет на настоящата обществена поръчка е в размер до 805 187.50 лева без ДДС или 966 225.00 с ДДС. Критерият за оценка в настоящата поръчка е ”икономически най-изгодна оферта”. Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 120 /сто и двадесет/ календарни дни. Офертите ще бъдат отворени на 16 май в сградата на Община Благоевград.

Това ще бъде пето кръгово кръстовище и най-важното за отпушване на трафика по едно от най-натоварените направления в областния център. Проблемът е в дългите светофари, заради които се образуват много бързо опашки от чакащи превозни средства.

Pin It