Почистиха коритото на река Места

В следствие на безконтролното изхвърляне на битови отпадъци , коритото на р. Места, се превърна в сметище. Община Разлог се зае с почистването.

Отпадъците са депонирани на Регионално депо за неопасни отпадъци- Разлог.

По случая се самосезирала и Районна прокуратура -Разлог и следи за предприетите мерки

Pin It