Перник минава на воден режим от понеделник

От понеделник Перник преминава на воден режим. Чешмите на перничани ще текат от 05.00 ч. до 10.00 ч. сутрин и от 17.00 ч. до 22.00 ч. вечер, съобщи кметът Станислав Владимиров. При така направения разчет водата в язовир “Студена” ще стигне за пет месеца, ако природата не бъде благосклонна.
В момента обемът на язовира е 5,038 млн. куб.м, разходът е 814 л/сек., притокът е 35 л/сек.
Ограничението ще засегне 92 324 души. Режимът е съобразен с изискването на МОСВ оттокът на язовира да не превишава 1 млн.куб.м месечно, посочи Владимиров.

За един ден Перник ще може да изразходва 33 000 куб.м, поясни Камен Каменов – бивш директор и дългогодишен главен инженер на “В и К”. По думите му обаче е приета 80 на сто загуба на водата по мрежата. Специалистите прогнозират с 10-часовия режим разходът на вода да се намали наполовина спрямо днешния.

Ако МОСВ разреши част от водата от Владайския канал да се насочи към язовир “Студена”, това би могло да облекчи режима, смята Каменов.Прави се проба и на водата от язовир “Осломе” край с. Ярджиловци, в който има 1 млн.куб.м вода. “Ако тя излезе добра, може да се направи бърз филтър и да се вземат 20-25л/сек. и да се подаде на гр.Батановци и селата Лесковец и Черна гора, където живеят 3 500 души. При условие, че витошките водохващания могат да подадат повече вода, е възможно част от квартал “Църква” да се захрани с нея и пак да се намалят количествата от “Студена”. Ако се пусне в експлоатация водоизточник “Дарака”, ще се подаде вода за кв.”Варош”, което също ще облекчи режима”, твърди Каменов. В понеделник се очакват пробите от язовир “Долна Диканя”, съобщи още Станислав Владимиров. При добър резултат неговите води също ще се насочат към перничани./БТА

Pin It